همه ایران دسته بندی جستجو

حسابدار مالیاتی

تاریخ : 1403/04/07

کارشناسی

پروژه ای

زن

توافقی

ندارد

تسلط کامل برنرم افزارهای excel-word و point power و مجموعه آفیس تسلط کامل و کاربردی برنرم افزارهای حسابداری اعم از: نوین -سان -آسان –پارسيان-پندار-هلو تسلط کامل با نرم افزارهای بیمه ومالیات و حقوق – ارسال گزارش فصلی تحریردفاتر قانونی تنظیم اظهارنامه های ارزش افزوده و عملکرد و پیگیری و انجام دفاعیات الزم در این خصوص تسلط کامل با سامانه مودیان مدیریت و هدایت واحد حسابداری و تسلط کامل بر ثبت کلیه اسناد حسابداری .تنظیم وتعریف اطالعات آشنایی با قوانین اداره کار و تامین اجتماعی و تهیه لیست های حقوق ولیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من