انتخاب شهر دسته بندی جستجو

بسته بندی جوراب (خانم)

تاریخ : 1400/06/21

زیر دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

ندارد

به چند نفر خانم جهت ( پشت رو کردن ، دوخت مارک و بسته بندی) نیازمندیم کار در منزل نداریم حقوق ۳۲۰۰ شرایط سنی تا ۴۰ سال ساعت کار ۸ صبح الی ۱۸ جمعها تعطیل ادرس :مترو محمدیه (اعدام سابق) بسمت مولوی   بازارچه حاج قاسم  کوچه فربین  پلاک ۲۲ جوراب کژال

لیست شهرها