انتخاب شهر دسته بندی جستجو

فراخوان استخدام بازار یاب حضوری و حسابدار

تاریخ : 1400/06/28

کارشناسی

تمام وقت

مرد

3.5 تا 5 میلیون تومان

دارد

نیازبه تعدادی آقا آشنا به بازار یابی حضوری مسلط به جستجو در شبکه های اینترنتی و حضور در بازار با حقوق مناسب به همراه تشویقی با بیمه کامل

لیست شهرها