همه ایران دسته بندی جستجو

قطعه زمين صنعتي

تاریخ : 1402/11/21

275

صنعتی

1300000000

يك قطعه زمين صنعتي واقع در دهكده سبز كوي صنعتي آنا كوچه ١٠متري هستشلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من