انتخاب شهر دسته بندی جستجو

پیمانکاری

تاریخ : 1400/09/21

*انجام کلیه خدمات ملکی و ساختمانی* *انجام کلیه پروژه های مدیریت پیمان * * محوطه سازی ، بازسازی ، اجرای سازه های فلزی (جوشی - پیچ و مهره ) و بتنی ، و .... * انواع دیوارکشی و محصور کردن اراضی *طراحی ، نظارت ، اجراء* ■بیش از یک دهه سابقه درخشان در لواسان وحومه●

لیست شهرها