انتخاب شهر دسته بندی جستجو

پخش و نصب کف پوش تایلی و کفپوش رولی و لمینت

تاریخ : 1400/02/04

پخش و نصب انواع کف پوش تایلی از متری ۹۵/۰۰۰ تومان با پنج سال ضمانت ثبات رنگ و عدم تغییر حالت کف پوش رولی از متری ۵۵/۰۰۰ تومان نصب و اجرا یکروزه متری ۸/۰۰۰ تومان با یک تماس به قیمت کارخانه خرید نمایید لمینت ، کاغذ دیواری ، دیوار پوش ، قرنیز همراه با نصب