انتخاب شهر دسته بندی جستجو

شاگرد۱۶تا۲۰ساله فروشگاه لوازم یدکی(خاک سفید)

تاریخ : 1400/08/03

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

1 تا 2.5 میلیون تومان

ندارد

شاگرد برای لوازم یدکی بین ۱۶ تا ۲۰ ساله ۸صبح تا ۹ شب،۱ساعت ناهاری حقوق ۲تومن

لیست شهرها