همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام گروه صنعتی مازند چینکا

تاریخ : 1402/11/16

نیروی کار اقا حقوق ماهانه 9 میلیون نیروی کار دست به اچار باشه گروه صنعتی مازند چینکا تولید کننده قفس و دستگاه میوه خشک کنلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من