انتخاب شهر دسته بندی جستجو

اجاره اتاق در سالن زیبایی

تاریخ : 1400/06/05

دیپلم

تمام وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

اتاق ۳*۴ هستش کف پارکت نوپردازی و کل اتاق دیزاین شد واقع در بلوار سجاد اجاره ماهی دو میلیون هشت صد

لیست شهرها