انتخاب شهر دسته بندی جستجو

خدمات مالی،مالیاتی و حسابداری ،حسابرسی

تاریخ : 1400/09/21

توضیحات *مابه حسابتان می رسیم* *انجام کلیه امور مالی ، مالیاتی و حسابداری ،حسابرسی شرکتها واشخاص حقیقی _راه اندازی واحد مالی مطابق بااستاندارد حسابداری _تهیه وتنظیم لیست بیمه ،حقوق ودستمزد و مالیات حقوق _تهیه وتنظیم اظهارنامه ارزش افزوده وصورت معاملات فصلی ماده 169 _تهیه وتنظیم اظهارنامه مالیاتی _تهیه وتنظیم صورت های مالی تلفیقی _پلمپ دفاتر قانونی _مشاوره مالی ، مالیاتی _حسابرسی داخلی ، رسمی وحسابرسی بیمه _تشکیل پرونده های عملکرد وارزش افزوده وتامین اجتماعی _وکالت کلیه پرونده های تراکنش بانکی _تعیین حوزه مالیاتی _ثبت شرکت درکوتاه ترین زمان _ وانجام هرگونه فعالیت مالی ومالیاتی و...... *بخش مالی خود را به مجموعه ما بسپارید وبا خیال راحت به بقیه امور بپردازید* *دقت حسابداران درخدمت تفکر مدیران*

لیست شهرها