انتخاب شهر دسته بندی جستجو

ریمپ وتیونینگ و افزایش شتاب و سرعت_کاهش دمای آب

تاریخ : 1400/07/07

ریمپ اختصاصی انواع خودرو-کاهش دمای آب و اصلاح کارکرد فن ها- حذف سنسور اکسیژن دوم_سنسور میل سوپاپ-افزایش شتاب و گشتاور موتور-رفع کپ دریچه گاز-رفع محدودیت سرعت-عدم افت توان در زمان کولر گیری-افزایش شتاب اولیه و ثانویه

لیست شهرها